Tranås kommun

Aktuell lägesbild i socialtjänsten

Publicerad 2021-02-25

Region Jönköping fortsätter att vara en av de hårdast drabbade i landet. Det är en stor allmän smittspridning i samhället och ett ansträngt läge med högt antal covid-sjuka som kräver sjukhusvård.

Alla vårdplatser på sjukhusen är belagda och personalen är mycket hårt belastad genom att de har gått på krislägesavtal i snart två månader. Förstärkning har därför begärts från andra regioner via den så kallade nationella larmytan. I kommunerna tycks dock smittan inom de kommunala verksamheterna just nu vara lägre.

Nuläge i socialtjänsten

Bekräftat covid-19-smittade kunder 2021-02-25

Det är för närvarande inte någon bekräftat smittad kund inom socialtjänstens verksamheter.

Sjukfrånvaro bland medarbetare

Sjukfrånvaro behöver inte bero på att medarbetaren är smittad av covid-19, utan all rapporterad frånvaro ingår i rapporten (exempelvis vab, egen sjukdom oavsett vad, frånvaro på grund av familjekarantän).

Hemsjukvård: Något förhöjd frånvaro.

Hemtjänst: Normal frånvaro.

Individ- och familjeomsorg: Normal frånvaro.

Stöd och omsorg (funktionshinderomsorg): Något förhöjd frånvaro.

Särskilt boende: Något förhöjd frånvaro.

Vaccinering i fas två

Nu går vaccinationerna in i fas 2 och där har kommunens hemsjukvård ett ansvar för vaccinering av de LSS-kunder som har hemsjukvård. Övriga vaccineras på sin vårdcentral.

Fortsatt användande av skyddsutrustning

Samma smittskydds- och hygienrutiner som tidigare gäller inom särskilt boende trots att vaccineringen nu är slutförd även med dos två. Detta innebär t ex att personalen fortsätter att arbeta med både munskydd och visir i allt kundarbete. Eventuellt kan detta omprövas av Smittskydd Region Jönköping om Folkhälsomyndigheten ändrar sina riktlinjer. En lättnad är mycket efterlängtad men sannolikt behöver smittläget i regionen minska först.

Håll i, håll ut! Vården är fortsatt mycket ansträngd och vi behöver alla göra allt vi kan för att följa vårt personliga ansvar och följa råd, rekommendationer och restriktioner för att undvika en tredje våg. Särskilt stor är smittspridningen just nu i åldrarna 20 – 50 år.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR