Tranås kommun

Aktuell lägesbild inom Socialtjänten v. 49

Publicerad 2020-12-03

Här följer en lägesbild avseende covid-19-situationen i Socialtjänsten i Tranås kommun för vecka 49.

Smittspridningen bland befolkningen i Jönköpings län är fortsatt hög och trycket på regionens verksamheter starkt med många patienter som kräver intensivvård. Dock finns en viss tendens till att det totala antalet covid-sjuka personer som kräver sjukhusvård minskat något jämfört med föregående vecka. Även i kommunerna märker man av en viss stabilisering.

Nuläge i Socialtjänsten

Bekräftat covid-19-smittade kunder 2020-12-03

Inom socialtjänstens verksamheter är i dagsläget sammanlagt 4 kunder bekräftat smittade, varav 3 är på särskilt boende. På Östanå är i nuläget samtliga kunder smittfriförklarade.

Sjukfrånvaro bland medarbetare i Socialtjänstens verksamheter

Sjukfrånvaro behöver inte bero på att medarbetaren är smittad av covid-19, utan all rapporterad frånvaro ingår i rapporten (exempelvis vab, egen sjukdom oavsett vad, frånvaro på grund av familjekarantän).

  • Hemsjukvård: Normal frånvaro.
  • Hemtjänst: Normal frånvaro.
  • Individ- och familjeomsorg: Normal frånvaro.
  • Stöd och omsorg (funktionshinderomsorg): Normal frånvaro.
  • Särskilt boende: Något förhöjd frånvaro.

Övrig information från Socialtjänsten

  • Skyddsutrustning
    Tranås kommun använder endast godkänd utrustning vid misstänkt eller konstaterad covid-19. Sedan i april har rutinen varit att visir ska användas i kundnära arbete där avstånd inte kunnat hållas. Sedan i november ska visir användas vid alla kundkontakter inom äldreomsorgen. Vid misstänkt eller konstaterad smitta kompletteras visiret med munskydd och förkläde.

  • Socialtjänsten avråder fortsatt från besök på alla boenden (äldreboende såväl som gruppboenden).

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR