Tranås kommun

Aktuell lägesbild inom Socialtjänsten v. 1

Publicerad 2021-01-07

Här följer en lägesbild avseende covid-19-situationen i Socialtjänsten i Tranås kommun för vecka 1.

Smittspridningen är fortsatt hög i regionen med tung belastning på sjukvården och ett stort antal patienter som vårdas för covid-19. Det så kallade krislägesavtalet är aktiverat i Region Jönköpings län från måndag 4 januari 2021 för medarbetare inom vården av patienter med covid-19 samt opererande verksamheter. Det innebär bland annat att arbetstiden förlängs till 48 timmar i veckan och att sjukvården blir bättre rustad för att möta det ökande behovet av bemanning.
Det finns en stor oro för hur smittspridningen skett under helgerna vilket kommer att visa sig under den närmaste veckan.

I Tranås kommun är antalet positiva provsvar högt vilket tyder på en omfattande smittspridning i samhället.

Nuläge i Socialtjänsten

Bekräftat covid-19-smittade kunder 2021-01-07

En (1) kund är bekräftat smittad. För närvarande är ingen kund på något av socialtjänstens boenden (äldreboende, boenden för personer med funktionsnedsättningar) bekräftat smittad.

Sjukfrånvaro bland medarbetare i Socialtjänstens verksamheter

Sjukfrånvaro behöver inte bero på att medarbetaren är smittad av covid-19, utan all rapporterad frånvaro ingår i rapporten (exempelvis vab, egen sjukdom oavsett vad, frånvaro på grund av familjekarantän).

Hemsjukvård: Normal frånvaro.

Hemtjänst: Något förhöjd frånvaro.

Individ- och familjeomsorg: Normal frånvaro.

Stöd och omsorg (funktionshinderomsorg): Normal frånvaro.

Särskilt boende: Normal frånvaro.

Vaccinationer i Tranås kommun

Den första dosen av vaccinationer av kunder på särskilda boenden beräknas vara färdig vecka 2. Vaccination av hemsjukvårdskunder kommer snart inledas. Kunder inom hemtjänst samt vård- och omsorgspersonal kommer också snart kunna vaccinera sig via Vårdcentralen.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR