Tranås kommun

Aktuell lägesbild inom socialtjänsten

Publicerad 2021-03-04

Region Jönköping går nu ur krislägesavtalet vilket kan komma att innebära att vi får ta ett större ansvar i kommunerna för vård av covid-sjuka. Antalet personer som behöver sjukhusvård har dock gått ned något.

Nuläge i socialtjänsten

Bekräftat covid-19-smittade kunder 2021-03-04

För närvarande är det en (1) bekräftat smittad kund inom socialtjänstens verksamheter.

Sjukfrånvaro bland medarbetare

Sjukfrånvaro behöver inte bero på att medarbetaren är smittad av covid-19, utan all rapporterad frånvaro ingår i rapporten (exempelvis vab, egen sjukdom oavsett vad, frånvaro på grund av familjekarantän).

Hemsjukvård: Något förhöjd frånvaro.

Hemtjänst: Normal frånvaro.

Individ- och familjeomsorg: Normal frånvaro.

Stöd och omsorg (funktionshinderomsorg): Något förhöjd frånvaro.

Särskilt boende: Något förhöjd frånvaro.

Vaccinering i personalgruppen

Precis som när det gäller alla andra svenskar är det frivilligt för vårdpersonal att vaccinera sig. Som arbetsgivare kan Tranås kommun därför inte kräva detta av någon och heller inte planera verksamheten utifrån vilka som valt att vaccinera sig och inte. Våra kunder i socialtjänsten har inte möjlighet att begära att enbart få hjälp av vaccinerad personal utan alla arbetar med full skyddsutrustning och utifrån samma strikta hygienregler som tidigare. Däremot rekommenderar Tranås kommun vaccinering och har erbjudit all personal att vaccinera sig på arbetstid.

Viktigt att fortsätta att begränsa antalet personer man träffar och att följa alla rekommendationer!

Vi står nu sannolikt i den tredje vågen och ser en snabb ökning av den mer smittsamma brittiska varianten. Många som insjuknar är barn och ungdomar varav en del blir ordentligt sjuka trots att de inte har några underliggande sjukdomar.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR