Tranås kommun

Aktuell lägesbild inom socialtjänsten

Publicerad 2021-02-22

Smittspridningen har tagit fart igen både nationellt och i region Jönköping, där covid-avdelningar och IVA är helt fullbelagda. Viss oro finns för att vi står inför en tredje våg.

Nuläge i socialtjänsten

Bekräftat covid-19-smittade kunder 2021-02-18

Det är för närvarande två kunder som är bekräftat smittade inom socialtjänstens verksamheter.

Sjukfrånvaro bland medarbetare

Sjukfrånvaro behöver inte bero på att medarbetaren är smittad av covid-19, utan all rapporterad frånvaro ingår i rapporten (exempelvis vab, egen sjukdom oavsett vad, frånvaro på grund av familjekarantän).

Hemsjukvård: Något förhöjd frånvaro.
Hemtjänst: Normal frånvaro.
Individ- och familjeomsorg: Normal frånvaro.
Stöd och omsorg (funktionshinderomsorg): Något förhöjd.
Särskilt boende: Något förhöjd frånvaro.

Vaccinering

Trots problem med att informationen om dosantal med kort varsel kan ändras och att leveranserna varierat stort har hemsjukvården i Tranås kommun inte behövt slänga en enda dos. Inte heller har vi frångått prioriteringsordningen att endast vaccinera vårdnära medarbetare i fas 1.

Vi har alla ett personligt ansvar och kan hjälpa till att stoppa en tredje våg. Fortsätt att följa
rekommendationer och allmänna råd från Folkhälsomyndigheten.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR