Tranås kommun

Aktuell lägesbild inom socialtjänsten

Publicerad 2021-02-05

Här följer en lägesbild avseende covid-19-situationen i socialtjänsten i Tranås kommun för vecka fem.

Smittspridningen i Jönköpings region är på en konstant hög nivå. Smittspridningen i Tranås kommun är en av de högsta i länet. En viss nedgång har setts nationellt, men den senaste informationen pekar på att denna nedgång är bruten.

Nuläge i socialtjänsten

Bekräftat covid-19-smittade kunder 2021-01-28

Det är för närvarande två kunder som är bekräftat smittade inom socialtjänstens verksamheter.

Sjukfrånvaro bland medarbetare

Hemsjukvård: Något förhöjd frånvaro.
Hemtjänst: Normal frånvaro.
Individ- och familjeomsorg: Normal frånvaro.
Stöd och omsorg (funktionshinderomsorg): Något förhöjd.
Särskilt boende: Något förhöjd frånvaro.

Vaccination i verksamheten

Alla kunder på särskilt boende som så önskat, har nu fått båda doser av sitt vaccin. Våra
sjuksköterskor fortsätter nu med vaccinering av kunder inskrivna inom hemsjukvården. Från nästa vecka ska det bli en ökning av antal doser som kommunen får, vilket förhoppningsvis leder till att vaccineringstakten kan öka.

Vaccination av medarbetare i Tranås kommun

Socialtjänsten i Tranås följer den prioriteringsordning som Folkhälsomyndigheten har gjort vilket innebär att endast vårdnära personal vaccineras i fas 1. Inga chefer eller andra grupper av medarbetare ingår där.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR