Tranås kommun

"Heliga kor kan få offras för ett fossilfritt samhälle"


De styrande politikerna i Tranås välkomnar en ny höghastighetsjärnväg. ”Det säkrar jobben” och ”vi blir uppkopplade mot omvärlden” är vanliga argument, men hur påverkas miljön? Kew Nordqvist (MP) sitter är ersättare i Kommunstyrelsen samt i Region Jönköpings nämnd för trafik, infrastruktur och miljö.

Vad tycker du om Sveriges förslag om att bygga en ny höghastighetsjärnväg?

- Det är bra. Nuvarande stambanor är 150 år gamla och något radikalt måste göras.

Vad säger du om argumentet att det är bättre att rusta upp den befintliga järnvägen?

- Det måste också göras. Ett tag ansåg jag att ett tredje spår skulle byggas, men det gör jag inte längre. Det räcker inte.

Varför är järnväg så bra, kan det klassas som modern teknik?

- Gummi mot asfalt ger mycket hög friktion och är inte det minsta energieffektivt. Järn mot järn skapar mycket mindre friktion och är mer effektivt. Det är en bra idé att elektrifiera våra vägar spårbundet, men det är fortfarande gummi mot asfalt. Det kan vara en lösning för kortare sträckor.

Huvudargumentet för att satsa på järnväg, enligt Kew Nordqvist, är att komma bort från det fossila.

- Jag tror alla har noterat mängden långtradare på våra vägar. Det är varor på väg. Varor som ska fylla hål som vi konsumenter skapar när vi plockar ett klädesplagg från en galge i en butik, eller stoppar en matvara i vår kundvagn. Det är konsumtionssamhället som driver på det fossila, vilket vi måste bryta och styra över mot en mer hållbar konsumtion. Och där är järnvägen en viktig kugge.

Förutom godstrafiken anser Kew Nordqvist att även persontrafiken med den nya höghastighetsbanan kommer att göra skillnad på miljön i stort.

- Tack vare utbyggnaden av fiber behöver vi inte åka på alla möten, med samtidigt ser vi ett ökat resande och jag är övertygad om att Götalandsbanan kommer att ta många flygresenärer. Söder om Sundsvall behöver vi inte inrikesflyg!

Att en ny höghastighetsjärnväg skulle vara ett hot mot landsbygden håller Kew Nordqvist inte med om – tvärtom.

- Det är en landsbygdsatsning. När stambanan frigörs skapas mer utrymme för dagens pendeltåg som då kan stanna på ställen som Sommen och Frinnaryd, vilket gör det lättare att bo på landet och jobba i stan – eller tvärtom.

Hur ser du på höghastighetsbanans inverkan på Tranås, när det gäller stationsläge och en eventuell dragning över sjön Sommen?

- Den medför bara möjligheter för Tranås. Jag förespråkar ett så centralt stationsläge som möjligt och helst under mark, så att det går att bygga ovanpå. När det gäller sjön Sommen så är det en pärla där inte för stora värden får riskeras. Samtidigt är det här en jättesatsning som givetvis för med sig konsekvenser. Ett brobygge föregås av många utredningar, men framför allt tror jag inte att det är möjligt att dra järnvägen annorlunda och det viktigaste är att den blir av.

Kew Nordqvist avslutar med att ta upp vikten av modiga politiker, som vågar stå emot en lokal opinion.

- Det gäller att ha ett perspektiv på 100 år. Det hade politikerna för 150 år sedan och jag hoppas de har det idag.

Senast ändrad:  2017-12-05

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesPuL