Tranås kommun

En bro har minimal påverkan på sjön


Ett ingrepp i sjön Sommen, exempelvis ett brobygge, behöver inte påverka sjön eller fisken negativt. Det hävdar fiskerivårdskonsulten Anders Eidborn på Länsstyrelsen i Jönköping.

- Om det görs på rätt sätt har en bro minimal påverkan på sjön.

När Sveriges första höghastighetsbana ska dras genom Sverige är det ofrånkomligt att det för med sig konsekvenser för samhälle och miljö. Trafikverket förespråkar en så rak sträckning som möjligt mellan Linköping och Jönköping, vilket medför brobygge över Sommen. Enligt Anders Eidborn föregås ett brobygge av många utredningar och noggranna kontroller under själva bygget, som är den kritiska fasen.

- Vi ställer höga krav på utföraren, särskilt om området är extra känsligt och innehåller värdefulla arter.

Några försiktighetsåtgärder som utföraren tvingas göra är att klä in botten och brofundament med särskilda dukar för att förhindra utsläpp från maskiner (diesel) eller att gifter som finns i sjöbotten frigörs och sprids i vattnet.

- När bron över Munksjön i Jönköping skulle byggas var oron stor att gifter i bottenslammet skulle spridas vidare till Vättern. Många prover togs i båda sjöarna och bygget gick jättebra. Bron medförde ingen negativ påverkan på vattnet, säger Anders Eidborn.

Senast ändrad:  2017-12-05

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesPuL