Tranås kommun

Nyttorna för Tranås med Götalandsbanan


De sammanlagda nyttoeffekterna för Tranås tack vare Götalandsbanan beräknas uppgå till 3 miljarder kronor och kan sammanfattas med orden; Närhet, uppkoppling & tillväxt.

Tranås växer, utvecklas och blir mer attraktivt.

Aldrig förr har Sverige upplevt en sådan befolkningstillväxt som vi gör just nu. De kommande åren växer landets befolkning med 1 miljon var tionde år. Detta rimmar väl med Tranås tillväxtmål om att bli 20.000 invånare år 2025. Om höghastighetsbanan dras genom Tranås kommer vi att vara omkring 30 000 invånare redan år 2030. Detta innebär ökade saktteintäkter för kommunen vilket leder till bättre kommunal service.

Satsningen leder till ett ökat bostadsbyggande i Tranås.

Tranås ska uppföra 2000 nya bostäder fram till år 2035. Detta medför en ökad rörlighet även på den befintliga bostadsmarknaden. Med andra ord kommer det att finnas fler hus att köpa och fler lägenheter att hyra.

Fler jobb tack vare en större arbetsmarknadsregion.

I och med att avstånden till storstäderna minskar drastiskt kan fler välja att bo i Tranås och arbeta på annan ort. Arbetsmarknadsförstoringen medför 1000-tals fler jobb! Samtidigt blir det lättare för företagen i Tranås att finna kompetent personal. Universiteten i Lnköping och Jönköping knyts närmare Tranås vilket öppnar för spännande samarbeten, och kunskapsutbyten för näringslivet och studenter ges möjligheten att bo kvar i Tranås under studietiden.

Fler besökare som utvecklar handel och besöksnäring.

Med kortare restider och säkrare tidtabell kommer fler människor att besöka Tranås vilket gynnar den lokala handeln och besöksnäringen.

Kan konkurrera ut delar av inrikesflyget.

Götalandsbanan är det största infrastruktursatsningen någonsin. Och att åka tåg är ett klimatsmart sätt att transportera sig på. Med andra ord får Götalandsbanan positiva konsekvenser för miljön.

Läs mer om nyttoberäkningarna som Tranås har redovisat till Sverigeförhandlingen

Senast ändrad:  2017-12-05

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesPuL