Tranås kommun

HG Wessberg om Tranås och höghastighetsbanan


Hej HG Wessberg, förhandlingsperson på Sverigeförhandlingen som har regeringens uppdrag att utreda förutsättningarna för landets första höghastighetsjärnväg.

 

Den sista december läggs Sverigeförhandlingen ner. Varför då?

- Då ska vår slutrapport vara klar och överlämnas till regeringen. Trafikverket ska lämna in sin nationella plan och efter det väntas regeringen fatta beslut om höghastighetsbanan, troligtvis i april månad.

 

Vem eller vilka kommer efter årsskiftet att driva frågan om höghastighetsjärnväg?

- Det kommer att bildas nya grupper som vårdar de avtal som har tecknats med storstäder och stationsorter. I april vet vi hur de grupperna ser ut.

Hur har det varit att arbeta med Tranås?

- Det har varit jättekul. Både politiker och tjänstemän har varit konstruktiva och lätta att ha att göra med – bara raka besked.

 

Hur kom det sig att Tranås, som är den minsta kommunen på sträckan, blev en stationsort?

- Det är lite för långt mellan Linköping och Jönköping då banan ska användas för både höghastighetståg (320 km/h) och regionala snabbtåg (250 km/h). Därför behövs det stationer där båda tågen kan stanna. Nu tror inte jag att så många snabbtåg kommer att stanna i Tranås, utan snabba regionaltåg. Något som kommer att öka förmågan att arbetspendla, vilket har varit en av mina huvuduppgifter i utredningen.

 

Det finns de som tror att höghastighetsbanan inte blir av. Vad vill du säga till dem?

- Den kommer att bli av. Frågan är hur fort det går och hur finansieringen ser ut.

 

Hur påverkas denna fråga av att det är valår nästa år?

- Inte alls. Detta är en så långsiktig utbyggnad och frågan kommer att vara avgjord före valet.

 

Är det något du vill tillägga till tranåsborna innan ditt uppdrag är avslutat?

- Jag tror att Sverige mår väldigt bra av vi sprider ut oss mer. Tranås är ett bra exempel på en kommun som skulle växa snabbt om vi lät människor bo var de vill. Med höghastighetsbanan blir det möjligt.

STOCKHOLM – GÖTEBORG PÅ TVÅ TIMMAR. STOCHOLM MALMÖ PÅ 2,5 TIMMAR. Läs mer om Sverigeförhandlingens uppdrag på www.sverigehförhandlingen.se/uppdrag-hoghastighetsjarnvagSenast ändrad:  2017-12-05

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesPuL