Tranås kommun

Tranås får station för höghastighetståg


Fredagen den 3 juni 2016 skakade Tranås hand med Sverigeförhandlingens förhandlare. Därmed var det klart att Tranås blir en av stationerna längs höghastighetsjärnvägen, och även en station där resenärer kan byta tåg mellan den nya och befintliga järnvägen.

I och med handslaget förbinder sig Tranås kommun att bygga upp till 2 000 bostäder, medfinansiera den nya järnvägen med 200 miljoner kronor och bidra med 18,5 miljoner kronor i förskottering.

– Det här är historiskt för Tranås kommun. Det är fantastiskt att regeringens representanter tar med Tranås i detta gigantiska infrastrukturprojekt, som är det största i Sveriges moderna historia. Vinsterna för Tranås del kan sammanfattas med orden närhet, uppkoppling och tillväxt. Genom att bli en del av Götalandsbanan närmar vi oss huvudorterna Linköping och Jönköping, vi växer med tusentals jobb vilket är oerhört viktigt för Tranås utveckling, säger kommunalråd Anders Wilander (M).

Den nya höghastighetsjärnvägen ska gå mellan Stockholm och Malmö samt mellan Stockholm och Göteborg. Förhandlingar har inletts med 16 kommuner och två flygplatser.

Bättre och mer robust järnväg

– Dagens handslag är ett viktigt steg i förverkligandet av ett bättre och mer robust järnvägssystem för hela Sverige. Med en höghastighetsjärnväg ökar vi kapaciteten markant och förbättrar punktligheten i hela järnvägssystemet. En investering i den nya järnvägen skapar förutsättningar för ett snabbt och hållbart resande, fler bostäder och större arbetsmarknadsregioner, säger HG Wessberg, förhandlingsperson på Sverigeförhandlingen.

– Det här är en infrastruktursatsning, men också en stor bostadssatsning. Tillsammans med Tranås finns det nu nio klara överenskommelser med kommuner längs sträckningarna. Sammanlagt har dessa kommuner åtagit sig att bygga närmare 84 000 bostäder.

Bättre restider

Höghastighetsjärnvägen kommer att skapa helt nya pendlingsmöjligheter för regionen. Tranås får betydligt bättre restider till ett flertal städer, och blir därmed del av större arbetsmarknadsregioner. En station i Tranås möjliggör också för resenärer på Södra stambanan att kunna byta tåg till/från höghastighetsjärnvägen. Exempel på detta är resor mellan Örebro och Malmö eller för byten mellan pendeltåg och tåg på höghastighetsjärnvägen. Framöver blir det möjligt för Tranåsborna att nå Stockholm och Göteborg på en timme och 15 minuter. I dag tar det cirka två timmar och 30 minuter, respektive nästan 4 timmar att resa kollektivt i dessa relationer.

– Den nya höghastighetsstationen ska vara belägen längs den befintliga Södra Stambanan norr om Tranås stad, mellan Granelund och Tismetorpet, och stationsläget och spåranslutningar ska möjliggöra en hög frekvens av ankommande och avgående tåg i höghastighetssystemet. Men ett läge i södra delen av utredningsområdet bör eftersträvas, liksom möjlighet och konsekvens för anpassning till trafik med 400 meter långa tåg, säger Catharina Håkansson Boman, förhandlingsperson på Sverigeförhandlingen.

Inget exakt läge för stationen

Bostadsåtagandet för kommunen är olika stort beroende på var mellan Granelund och Tismetorpet stationen slutligen hamnar. En placering mellan Granelund och Skoboviken ger 2 000 bostäder medan en placering mellan Skoboviken och Tismetorpet ger 500 bostäder.

RESFAKTA TRANÅS*

Med interregionaltåg från Tranås till:

Jönköping 15 min

Linköping 15 min

Göteborg 75 min

Stockholm 75 min

Malmö 95 min

Köpenhamn 130 min

alla tider är preliminära och cirkatider

Senast ändrad:  2017-12-05

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesPuL