Tranås kommunvapen
ROMANÄS
Mina sidor - Snabbspara

Romanäs

Välkommen att ströva genom lövhagar, över ängsmarker och i naturskogsbevuxna bergsbranter. Romanäs bjuder på upplevelser av både skön natur och kulturhistoria.

Romanäs ligger vid sjön Sommen, bara en dryg kilometer norr om Svartåns utlopp. Näsets södra del består av åkrar, öppna betesmarker och lövklädda hagmarker. Nordvästra delen av Näset är barrskogsbeklädd. Till reservatet hör också två öar, Fårön och Romanö.

Bebyggelse på Romanäs kan spåras tillbaka till 1500-talet, men historiskt är Romanäs mest känt för sitt sanatorium som byggdes 1905-1907 och var i bruk fram till 1950. Efter att sanatorieverksamheten upphört togs anläggningen i bruk som behandlingshem, en verksamhet som pågick fram till 1997 varefter byggnaderna stått tomma.

Vad som främst präglat natur- och kulturmiljön på Romanäs är dock jordbruket med tillhörande ängs- och hagmarker. Det strandnära odlingslandskapet har sedan länge varit ett populärt strövområde.

Strax utanför naturreservatet ligger Romanäs gård, som är skyddad för sitt kulturhistoriska värde. Gården består av flera byggnader där huvudbyggnaden är från 1800-talet, men byggdes om på 1900-talet. Den västra flygeln byggdes redan vid 1700-talets början och är den ursprungliga huvudbyggnaden.

Fakta

Storlek: 62 hektar
Ägare: Tranås kommun
Läge: Tranås kommun, vid sjön Sommens nordvästra strand
Naturtyp: Åkermark, betesmark, strandskog, lövhagar, skogsmark, öar
Förvaltare: Tranås kommun
Anordningar: Parkeringsplatser, strövstigar

Senast ändrad:  2013-05-27
Tipsa om sidan
Tipsa om sidan (öppnas i nytt fönster)
Tranås kommun, 573 82 Tranås. vxl. 0140-681 00. fax 0140-176 50. information (a) tranas.se  |  COOKIES  |  PUL