Tranås kommunvapen
sidhuvud
SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE (SBA)
Mina sidor - Snabbspara

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Ägare och nyttjanderättshavare av byggnader/anläggningar har ansvaret för brandskyddet. De är skyldiga att förebygga brand och begränsa skadorna till följd av brand. För att nå upp till dessa krav ska ett systematiskt brandskyddsarbete bedrivas under den tid då byggnaden/anläggningen används.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har gett ut riktlinjer för hur ägare/innehavare bör bedriva sitt brandskyddsarbetet.

Som hjälp i det systematiska brandskyddsarbetet, utgå från dessa punkter:

  • Ansvar
  • Organisation
  • Utbildning
  • Instruktioner och rutiner
  • Dokumentation
  • Drift och underhåll
  • Kontroll och uppföljning

För utförligare information läs mer i Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete.

Till vänster under fliken Mallar och checklistor kan du ladda ner dokument som kan vara ett stöd till ert systematiska brandskyddsarbete.

 

Senast ändrad:  2011-02-09
Tipsa om sidan
Tipsa om sidan (öppnas i nytt fönster)

Kontakt

Henrik Nilsson
Brandingenjör
Tfn: 0140-68 252

Mikael Ericsson
Tillsyn
Tfn: 0140-68 262

Tranås kommun, 573 82 Tranås. vxl. 0140-681 00. fax 0140-176 50. information (a) tranas.se  |  COOKIES  |  PUL